Afkortingen

Hieronder staan de meest gebruikte afkortingen binnen de (bio-ecologische) energiebesparende bouwwereld met hun betekenis:
 • AWW: Aardwarmtewisselaar
 • BWW: Bodemwarmtewisselaar
 • CV: Centrale Verwarming
 • COP: coefficient of performance, verhouding tussen energie-output en - input, vooral gebruikt bij warmtepompen
 • DWW of DWTW: DoucheWarmteWisselaar/DouchepijpWarmteWisselaar of Douche-WarmteTerugWinning
 • EPB: EnergiePrestatie en Binnenklimaat (regelgeving in België)
 • EPC: energieprestatiecertificaat
 • EPS: geëxpandeerd polystyreen (isolatie)
 • HSB: HoutSkeletBouw
 • HVAC: Heating, Ventilation, Air Conditioning
 • LED: Light Emitting Diode
 • LEW: Laag-EnergieWoning
 • LTV: Lage Temperatuur Verwarming
 • NEW: NulEnergieWoning
 • PH: PassiefHuis
 • PHPP: PassiefHuis ProjecteringsPakket (om te berekenen of uw huis voldoet aan de PH-voorwaarden)
 • PIR: PolyIsocyanuRaat is een verbeterde versie van polyurethaan.
 • PUR: PolyURethaan (isolatie)
 • PV: zonnepanelen; PV staat voor PhotoVoltaic (Fotovoltaïsch)
 • SWW: Sanitair warm water
 • VV: VloerVerwarming
 • XPS: geëxtrudeerd polystyreen (isolatie)
 • ZLTV: Zeer Lage Temperatuur Verwarming