Page content

Laat een bericht achter!

Comment Section

2 reacties op “Heat Pipes / Vacuümbuiscollectoren


Door Carol Vandecasteele op 11 december 2013

Heatpipes worden nu al aangeraden wegens hun hoog rendement in de winter. In vergelijking met vlakkeplatencollectoren hebben ze immers minder energieverliezen; in de opbouw van de eerste is ieder warmtecapteerkanaaltje omgeven door een vacuumisolatie in de vorm van een langgerekte thermosfles, bij de tweede type liggen de warmtecapteerkanalen onder de glasplaat meestal op een bed van minerale wol.
Dat betekent dat bij een stralende winterzon de heatpipes bij vorst toch hoge temperaturen (> 60°C) halen, en zeer weinig verliezen aan de koude buitenlucht.
Zelfs bij gedempte zonnestralen (een zon door een dunne wolkenlaag) waar het deel difuus licht aanzienlihjk is, wordt rustig een 40°C gehaald. Uitleg hiervoor is dat de aard van absorptielaag op de vacuumfles en het type glas maakt dat een deel van het infrarode spectrum ook gecapteerd worden en de vacuumisolatie die niet meer laat ontsnappen.


Door Carol Vandecasteele op 11 december 2013

VERWARMEN VIA SOLARTHERMIE ???
Een gewone oppervlakte aan collectoren op het aantal bewoners en hun verbruik berekend kan instaan voor meer dan de helft van de behoeften van sanitair warm water (=sww). Dit % wordt de dekkingsgraad genoemd, en is afhankelijk van de oppervalkte aan collectoren en grootte van het buffervat en de temperatuursafname van je sanitair warm water. Varieert van enkele vierkante meter tot 6à7 bij grote gezinnen, en de buffer verhoudingsgewijs mee varieert dan van 250 tot 500L.
Veel grotere oppervlakten en ditto buffers installeren laat toe van een deel van je verwarming te dekken in tussenseizoen en zonnige winterdagen. Uiteraard heb je dan een grotere dekkingsgraad van sww, en daarnaast een dekking van 25% van je verwarming. Hoeveel precies hangt van veel factoren af. Factoren als verwarmingselementen, de dimensionering hiervan, en vooral het isolatieniveau van het huis zijn bepalend.

Hoe lager je verwarmingsafgiftesysteem kan werken, hoe langer de zonneboiler kan bijspringen. Bij moderne lagetemperatuursverwarming is een watertemperatuur van 55 à 60° niet langer nodig. Low-H²O-radiatoren reageren vlug door hun kleine waterinhoud en lagetemperatuursregiem, +-45° is gangbaar. Bij ventilloconvectoren is een aanvoer van 40° al voldoende. In de meeste nieuwbouw en grote renovaties is vloerverwarming een feit, en tussen 30 en 40° operationeel (hangt af van type en dikte der vloer en de graad van vloerisolatie). Ook wandverwarming maakt van een identiek systeem als vloerverwarming gebruik, maar reageert wel veel sneller (door de dunnere toiplaag die meestal een laag leem is in tegenstelling tot cm-dikke bevloering en topchape).
Uiteraard zijn radiatoren en convectoren qua dimensie aangepast aan de grootte van de kamers maar vooral ook aan het temperatuursregime waarop men die wil laten werken. Wil men die op een lagere temperatuur laten werken dan moeten die naar verhouding ook veel groter gekozen (= “overgedimensionneerd”).

NU DE HAMVRAAG: IS HET HAALBAAR OM MET VACUUMBUISBOILERSYSTEEM ZIJN WONING TE VERWARMEN VOOR 100% OF TOCH 95% DEKKING???
Hierop kan ik antwoorden: ja en neen.
1/- de klassieke merken vormen ANNO 2013 nog een te dure investering. Daarom is dit nog toekomstmuziek. Tenzij je installateur bereid is over de grens aan te kopen en niet bij zogenaamde gasketelmerken, dan kan dit nu al onder voorwaarden van 2/ en 3/
2/- de warmtevraag van je huis moet zeeeeeer laag zijn, dus enkel bij isolatieniveau’s in zeerlage-energiewoningen en passiefhuizen. De zonneboiler wordt er toch al geinstalleerd, en is qua werkuren nagenoeg dezelfde voor een kleine en grote oppervlakte en een kleine en een grote buffer. Maar als je huis niet state-of-art 5sterren geïsoleerd is heb je eenveel te grote en onbetaalbare oppervlakte collectoren nodig en je dak veel te klein. Met 15 tot 25m² collectoroppervlak en 1000 tot 2000L buffervat kan wel heel wat bereikt als je verwarmingssysteem genoegen neemt met 45° of minder. Dekkingsgraad van 50% is haalbaar.
3/-om de 95% dekking te halen moeten je leefgewoonten ook ecologisch. Al gehoord van energiejacht??? Energiejacht houdt in geen energie te verspillen….
> dit houdt in dat je buitendeuren dichthoudt of maar kort opent voor bezoekers, en je vensters geen uren open laat (we hebben toch een ventillatiesysteem hiervoor?!)
> dit houdt ook in dat je niet in een zomers T-shirt rondhuppelt en kamertemperaturen van 23° wenst die zich maar een deel van de zomerdagen enkel tijdens de namiddag voordoen.
> dit houdt in dat je in een groot huis alleen de woonruimte, studeerruimtes, keuken en badkamer op 18-20 verwarmt zolang je er aanwezig bent en anders zoals de rest op 15°C (slaapkamers, berging, technische ruimte, inkomhall, …). Ik ben zelfs met veel minder tevreden omdat ik ’s winters 2 wollen truien aan heb!
ONDER DIE 3 VOORWAARDEN IS EEN DEKKING VAN 95% HAALBAAR EN BETAALBAAR.
Samengevat: ALLES STAAT OF VALT DUS MET JE ISOLATIEPEIL. EENS TE MEER….

Plaats een reactie


*