Isolatie is uitermate belangrijk in een energiezuinige woning. Het zorgt ervoor dat de warmte in de woning blijft en zo het wooncomfort toeneemt. Maak de juiste keuze en kies voor bio-ecologische isolatiematerialen.

Waarom Bio-Ecologische isolatiematerialen?

Bio-ecologische isolatiematerialen zijn:

Gezonder


Petro-chemische isolatiematerialen, zoals PUR-, PIR-, Resolschuim, XPS, EPS... bevatten heel wat giftige stoffen die geleidelijk aan vrijkomen als VOS (vluchtige organische stoffen). Wanneer de woning dan niet voldoende geventileerd wordt, kan dit gevolgen hebben voor de gezondheid van jezelf en uw kinderen.

Enkele gezondheidsrisico's bij overmatige blootstelling aan bepaalde VOS zijn:
  • irritatie van de luchtwegen
  • lever- en nierklachten
  • kanker
  • ...

Duurzamer


Vaak zijn bio-ecologische producten in eigen streek ontwikkeld (Benelux, Europa). De milieubelasting van bio-ecologische materialen is veel kleiner dan bij traditionele bouwmaterialen.

Onbeperkt voorradig


Petro-chemische materialen zijn gemaakt uit aardolie. Zoals je weet zijn de voorraden olie beperkt en raken ze ooit op. We kunnen er dus maar beter spaarzaam mee omgaan.

Bio-ecologische materialen zijn meestal nagroeibare materialen, waardoor ze dus eindeloos beschikbaar zullen blijven.